Menu

Još jedan korak ka sigurnijem gradu

1 min read September 27, 2022 at 6:30pm on IC News

Untitled-8

Na današnjem sastanku između pripadnika Governmenta, Mayora McDowella i Chiefa Los Santos Fire Departmenta Blake Davisa. Potpisan je ugovor o korištenju novoizgrađene vatrogasne stanice. Gospodin Davis je iskazao svoju zahvalnost Governmentu i Mayoru te je izjavio da će ovo jako olakšati njihov rad tokom spašavanja građana i da je ovo promjena koja se čekala još od prije trenutnog Mayora. Na pitanje hoće li gospodin McDowell održati zvaničnu posjetu novoizgrađenoj stanici, isti je predstavio veliku zainteresiranost za novu stanicu i rekao kako će se to održati u što skorijem roku.